©2017-2019 Radpoint Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Radpoint Sp. z o.o.

40-524 Katowice, ul. Kościuszki 173

www.radpoint.pl | mail: biuro@radpoint.pl

tel. +48 32 700 79 911, kom. +48 739 289 739

Radpoint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje w ramach  Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. :

„Usługowa platforma technologiczna teledystrybucji

i archiwizacji danych medycznych DICOM/HL7 - Radpoint Cloud Platform”

Celem projektu jest opracowanie otwartej chmurowej platformy usługowej umożliwiającej przetwarzanie i archiwizację danych medycznych zgodnych ze standardami DICOM i HL7.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 11 000753,43 PLN

Kwota dofinansowania: 7 943 489,90 PLN

Okres realizacji projektu: 2017-2020

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Radpoint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje w ramach  Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. :

„Usługowa platforma monitorowania dawek promieniowania jonizującego dla ekspozycji medycznych stosowanych w celach diagnostycznych”

Celem prac B+R jest opracowanie platformy monitorowania dawek promieniowania jonizującego, na które są narażeni pacjenci podczas diagnostyki z użyciem metod wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 562 384,04 PLN

Kwota dofinansowania: 4 960 496,20 PLN

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Firma Radpoint Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt.


„Wdrożenie innowacyjnego systemu do teleradiologii i telemedycyny"

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 370 411,73 PLN i stanowiło 85% przyznanego w ramach umowy wsparcia. 
Całkowita wartość projektu brutto: 2 851 919,91 PLN
Okres realizacji: 2014 - 2015