©2017-2019 Radpoint Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Radpoint Sp. z o.o.

40-524 Katowice, ul. Kościuszki 173

www.radpoint.pl | mail: biuro@radpoint.pl

tel. +48 32 700 79 911, kom. +48 739 289 739

Moduł Rejestracji

Rejestracja

Zapewnia możliwość rejestracji pacjentów na badania w tym m.in. USG, RTG, endoskopię, badania stomatologiczne, TK, MR i wiele innych. Pozwala prowadzić elektroniczną  dokumentację medyczną (EDM) zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Skalowalne rozwiązanie dla gabinetów USG, pracowni obrazowych RTG. Dedykowane wersje dla dużych szpitali oraz sieci diagnostycznych.

IMG_7269.jpg

Wybrane cechy i funkcjonalności

Obsługa wielu lokalizacji

 • obsługa od 1 do 100 pracowni 

 • możliwość dodawania wielu urządzeń do pracowni

 • możliwość przypisywania uprawnień użytkownikom do poszczególnych pracowni

 • wspólna baza pacjentów dla podmiotu

 • obsługa centralnej rejestracji

 • obsługa do kilku modułów opisowych, teleradiologii wewnętrznej i zewnętrznej

Rejestracja i Workflow

 • rejestracja pacjentów zgodna z wymogami NFZ

 • rejestracja w oparciu o skierowania elektroniczne HL7

 • dodawanie osób uprawnionych, zgód i upoważnień pacjenta

 • rejestracja opiekunów prawnych

 • rejestracja obcokrajowców

 • mechanizmy walidacji wprowadzanych danych

 • rejestracja m.in. badań prywatnych, od kontrahentów zewnętrznych, ubezpieczycieli

Urządzenia i narzędzia

 • możliwość skanowania dokumentów do systemu

 • załączanie plików i multimediów do badania

 • obsługa kwalifikowanego podpisu cyfrowego

 • możliwość nagrywania wyników na CD/DVD i nośnikach zewnętrznych

 • obsługa Worklist DICOM (dane z rejestracji trafiają np. na konsolę aparatu USG)

Dokumentacja Elektroniczna

 • elektroniczne wydawanie wyników przez HL7

 • przyjmowanie skierowań elektronicznych HL7

 • wysyłanie zleceń opisu podpisanych cyfrowo

 • przyjmowanie opisów badań podpisanych cyfrowo przez HL7

 • wyniki badań i przeglądarka obrazów dostępne dla pacjentów on-line (przez portal pacjenta)

Komunikacja i dostępność

 • powiadamianie pacjentów o wynikach przez SMS, e-mail

 • elektroniczny odbiór wyników on-line (przez portal pacjenta)

 • notatki wewnętrzne i zewnętrzne

 • współpraca z systemami MacOS i Windows

 • obsługa przez najnowsze przeglądarki internetowe bez potrzeby instalowania oprogramowania klienckiego

 • automatyczna aktualizacja, zdalny nadzór i monitoring

Słowniki i raporty

 • wbudowane słowniki jednostek zlecających w oparciu o RPWDL

 • wbudowane słowniki ICD10, ICD9

 • wbudowane słowniki lekarzy kierujących

 • możliwość zdefiniowania m.in. personelu, urządzeń, pracowni, kategorii i tagów procedur, rodzajów badań, trybów świadczeń, płatników 

 • raporty rozliczeniowe, statystyki i analizy